Магнитотерапия

Апаратът за магнитотерапия „MAG-30C“ е медицинска техника от ново поколение, която е в крак с времето. MAG-30C е физиотерапевтичен апарат предназначен за терапия с променливи нискочестотни магнитни полета. Лечението с него успешно се прилага при: 

хирургични и травматологични заболявания; 
сърдечно-съдови заболявания; 
заболявания на опорно-двигателния апарат; 
неврологични заболявания; 
заболявания на дихателните пътища; 
дерматологични заболявания; 
заболявания на УНГ и др.

Не инвазивният метод на лечение с магнитотерапия позволява медицинската техника от такъв вид успешно да се прилага едновременно или последователно с други терапии. При тези условия успешно можете да комбинирате лечението с „MAG-30C“ с терапия с лазер,, електротерапия с диадинамичен или интерферентен ток, иглотерапия, терапия с лечебна кал или минерална вода и др

Работата с медицинско оборудване като „MAG-30C“ е лесна и практична, защото процедурите могат да се правят на открити повърхности, през дрехите, през гипс или превръзка.

Необходими са минимум 10 процедури по 14 мин. 


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Режим 1 – ИММП (ИМПУЛСНО МОДУЛИРАНО МАГНИТНО ПОЛЕ)
Форма на модулационния сигнал – правоъгълна
Продължителност на импулса – от 0,1 до 10 s
Съотношение импулс-пауза – от 1:1 до 1:9

Режим 2 – ЧММП (ЧЕСТОТНО МОДУЛИРАНО МАГНИТНО ПОЛЕ)
Честота на модулация – от 1 до 100 Hz
Време за промяна на честотата(импулс) – от 5 до 200 s
Пауза – от 5 до 200 s

Режим 3 – ПИМП (МОНОПОЛЯРНО ИМПУЛСНО МАГНИТНО ПОЛЕ)
Продължителност на правоъгълния импулс – от 0,1 до 10 s
Съотношение импулс-пауза – от 1:1 до 1:9
Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС – 63/1-90 ІІ
Степен на защита срещу поражение от електрически ток – приложена част тип BF
Степен на вътрешна защита по БДС IEC 529 – IPX0
Захранващо напрежение – 220 V/50 Hz

 

Comments are closed.