Магнитотерапия

Апаратът за магнитотерапия „MAG-30C“ е медицинска техника от ново поколение, която е в крак с времето. MAG-30C е физиотерапевтичен апарат предназначен за терапия с променливи нискочестотни магнитни полета. Лечението с него успешно се прилага при:  хирургични и травматологични заболявания;  сърдечно-съдови заболявания;  заболявания на опорно-двигателния апарат;  неврологични заболявания;  заболявания на дихателните пътища;  дерматологични заболявания;  заболявания на УНГ и др. Не инвазивният метод на лечение с магнитотерапия позволява медицинската техника от такъв вид успешно да се прилага едновременно или последователно с други терапии. При тези условия успешно можете да комбинирате лечението с „MAG-30C“ с терапия с лазер,, електротерапия с диадинамичен или интерферентен ток, иглотерапия, терапия с лечебна кал или минерална вода и др Работата с медицинско оборудване като „MAG-30C“ е лесна и практична, защото процедурите могат да се правят на открити повърхности, през дрехите, през гипс или превръзка.

Необходими са минимум 10 процедури по 14 мин. 

ЦЕНА на една процедура 5.00 лв.


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Режим 1 – ИММП (ИМПУЛСНО МОДУЛИРАНО МАГНИТНО ПОЛЕ) Форма на модулационния сигнал – правоъгълна Продължителност на импулса – от 0,1 до 10 s Съотношение импулс-пауза – от 1:1 до 1:9 Режим 2 – ЧММП (ЧЕСТОТНО МОДУЛИРАНО МАГНИТНО ПОЛЕ) Честота на модулация – от 1 до 100 Hz Време за промяна на честотата(импулс) – от 5 до 200 s Пауза – от 5 до 200 s Режим 3 – ПИМП (МОНОПОЛЯРНО ИМПУЛСНО МАГНИТНО ПОЛЕ) Продължителност на правоъгълния импулс – от 0,1 до 10 s Съотношение импулс-пауза – от 1:1 до 1:9 Клас на защита срещу поражение от електрически ток по БДС – 63/1-90 ІІ Степен на защита срещу поражение от електрически ток – приложена част тип BF Степен на вътрешна защита по БДС IEC 529 – IPX0 Захранващо напрежение – 220 V/50 Hz  

Comments are closed.